Starije željezno doba
Naselja daljske i bosutske grupe podizana su na istaknutim položajima na visokoj lesnoj obali Dunava. Daljska se grupa rasprostirala u Baranji, sjeveroistočnoj Slavoniji te jugozapadnoj Bačkoj, dok su nalazišta bosutske grupe u najvećem broju zabilježena u Srijemu. Na grobljima daljske grupe, kao što su Vukovar-Lijeva bara ili Dalj-Busija, pokapaju se spaljeni ostaci pokojnika. O pokopima bosutske grupe zasad svjedoče pojedinačni nalazi kosturnih grobova. Jedan od najznačajnijih naseobinskih središta tog vremena bio je u Batini odakle potječu istaknuti nalazi, poput zdjelaste kacige i brojnih predmeta konjske opreme (8. st. pr. Kr.). Na osnovi najmlađih nalaza iz grobova daljske grupe u Vukovaru i Doroslovu, kraj grupe zasad se smješta u drugu polovicu 7. st. pr. Kr., kada završava i najmlađa faza bosutske grupe, tzv. faza kanelirane keramike.

Kneževsko središte u Kaptolu u Požeškoj kotlini pruža jedinstven uvid u sliku starijeg željeznog doba u središnjoj i zapadnoj
...
Posuda s poklopcem (izbor iz groba 10 - Gradci). - starije željezno doba. - Kaptol-Gradci (Požega). - Arheološki muzej u Zagrebu; P-19700.
Predmeti vezani uz temu