Srednje brončano doba
Belegiš I kultura (prema nalazištu Belegiš u istočnom Srijemu) rasprostranjena je na prostoru istočne Slavonije do Drave na sjeveru i na zapadu do Požeške kotline. Ta je kulturna pojava obilježila srednje brončano doba (1700. - 1300. god. pr. Kr.). Naselja Belegiš I kulture podizala su se na uzvišenim položajima uz vodene tokove, vrlo često na prostoru naselja koja su pripadala vatinskoj kulturi (Ilok, Vinkovci). Gradile su se nadzemne kuće, a zbilježeno je i postojanje poluzemunica. Svoje su mrtve spaljivali, a spaljene ostatke pokojnika polagali u keramičke posude, najčešće velike lonce s visokim cilindričnim vratovima.

Materijalna ostavština po kojoj se prepoznaje Belegiš I predstavljena je karakterističnim oblicima amforica čiji se idejni izvor pronalazi u vatinskim oblicima. One su ukrašene bogatim urezanim ukrasom koji je ponekad ispunjen inkrustacijom. Za dekorativnost amforica važan element predstavljaju i ručke koje završavaju roščićima i volutama te visoke i
...
Idol iz Dalja. - srednje brončano doba, daljsko-bjelobrdska grupa. - Dalj - Banjkas. - Arheološki muzej u Zagrebu; P-11468.
Predmeti vezani uz temu