19. stoljeće u Slavoniji
Iako je carica Marija Terezija obnovljene slavonske županije, Virovitičku, Požešku i Srijemsku, 1745. stavila pod ingerenciju Hrvatskog sabora i bana, njihov je politički položaj zadugo ostao prijeporno pitanje u hrvatsko-mađarskim odnosima. Te su županije slale predstavnike u Ugarski sabor i sve do Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. mađarska je politika nastojala “Donju Slavoniju” integrirati s Ugarskom. Ideje hrvatskog narodnog preporoda nailazile su u Slavoniji na otpor promađarskih kulturnih krugova.

1883. otvorena je nova stranica u hrvatskoj povijesti – toga je dana hrvatskim banom imenovan grof Dragutin Khuen-Héderváry, izbor ugarske vlade, ali prije svega čovjek bečkog dvora. Politička misija bila mu je ponajprije primiriti Hrvatsku i očuvati dualističko uređenje. Khuenovo imenovanje ozlovoljilo je gotovo sve političke čimbenike u Hrvatskoj. Hrvatska je aristokracija očekivala da će izbor pasti na nekoga iz njezinih redova; iznenađeni su bili i prvaci Narodne stran
...
Krunidbena zastava Kraljevine Slavonije. - 1867. - Hrvatski povijesni muzej, 32446.
19. stoljeće u Slavoniji
Portreti
Josip Juraj Strossmayer
Strossmayerova katedrala
Razno gradivo 19. st.