Mjesto gajdi i duda u glazbenoj kulturi
U glazbenoj povijesti panonskih prostora Hrvatske iznimno važno mjesto zauzimaju glazbala koja su bila izvornim proizvodom seoskih sredina. Pod tim se podrazumijevaju uglavnom neserijski proizvodi koji su izvorno bili stvoreni i prilagođeni zahtjevima i pravilima narodne glazbe. Jedna od učestalih (premda ne i neizostavnih) karakteristika takvih glazbala bila je njihova solistička uporaba. Dijelom se zbog toga u stručnoj literaturi, a naročito scenskoj folklornoj praksi susreće izraz tradicionalna solistička glazbala.

Klasifikaciju ovih glazbala moguće je provesti prema različitim kriterijima: načinu proizvođenja zvuka (slijedom standardne klasifikacije Curta Sachsa i Ericha von Hornbostela), materijalu iz kojeg su izrađena te namjeni ili ulozi u tradicionalnom glazbovanju. Prema ovom posljednjem razlikujemo dvije velike skupine ovih glazbala. Prvu čine glazbala čija je svirka djelomično sukladna i po glazbenim mogućnostima prikladna praćenju vokalnih oblika i žanrova (
...
Dude graditelja Pave Gadanyija. - 2008. - Novo Selo (Tótújfalu). - Etnografski muzej Zagreb, 46979 a-d.
Predmeti vezani uz temu