Franjo Ksaver Kuhač - utemeljitelj hrvatske znanosti o glazbi
Franjo Ksaver Kuhač (Osijek, 20. 11. 1834. – Zagreb, 18. 6. 1911.) jedan je od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika druge polovice 19. stoljeća. Svojim je istraživanjima i iznimno razgranatim opusom postavio temelj razvoja hrvatske znanosti o glazbi. Pod utjecajem ideja ilirskoga preporoda, postao je neumornim promicateljem vrijednosti narodne glazbe i zagovarateljem potrebe njezina skupljanja i proučavanja te razvijanja umjetničkog glazbenog stvaralaštva na njezinim osnovama. Jedna je od najsnažnijih osobnosti i najsvestranijih istraživača hrvatske muzikologije.

(Izvor teksta: Marošević, Grozdana. Franjo Ksaver Kuhač – utemeljitelj hrvatske znanosti o glazbi // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27. travnja - 2. kolovoza 2009. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 235-237.)
Stjepan Kovačević: Franjo Ksaver Kuhač. - 1890. - Zagreb. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb; B-903-2prim. a-c.
Predmeti vezani uz temu