Tradicijska kultura stanovanja
Središnje mjesto u tradicijskoj kulturi stanovanja je soba. To je bila prva i najveća prostorija tradicijske seljačke kuće koja je dokumentirana već početkom 18. stoljeća. Osim pripremanja hrane, u njoj su se događale i sve druge aktivnosti u kući. U njoj se boravilo, spavalo i objedovalo. U sobi su žene pripremale pređu i tkale platno te rađale, a muškarci su obavljali rukotvorske poslove. Takva namjena sobe posve je odgovarala nekadašnjem životu u obiteljskim zadrugama, jer su one predstavljale zajednicu života i rada, u kojima je višečlana obitelj doista mogla djelovati kao zajednica. Stoga je soba prvi prostorni okvir seljačkog života. Tradicijska kuća i soba kao njezin najvažniji dio nisu imali samo stambenu namjenu. U pročelju sobe, na zidu prema ulici, redovito se nalazilo raspelo, svete slike, često i slike kućnih svetaca zaštitnika, naglašavajući sakralnu dimenziju seljačkog doma. Soba je bila središte mnogih životnih i godišnjih običaja te prostor gdje je obitelj primala gos ...
(iz postava izložbe)
Kultura stanovanja
Baranjska soba
Namještaj i uporabni predmeti