Restauracija
Povremeno organiziranje velikih tematskih izložaba često uključuje terenska istraživanja građe i revalorizaciju spomenika te potiče konzervatorsko-restauratorske zahvate. Posljedično, time se senzibiliziraju ljudi za vlastitu kulturnu baštinu, njezino stanje i njezinu prezentaciju, a time i bolja percepcija pokretnih kulturnih dobara u cjelini. Tako je i slavonska kulturna baština, posebice u drugoj polovici prošloga stoljeća, na velikim izložbama revalorizirana. Razvoj restauratorske struke i otkrivanje novih tehnika i materijala usmjeravali su istraživanja prema poznavanju originala, njegove tehnologije i specifičnosti te njegovo detaljno razlikovanje od naknadnih intervencija. Stoga je istraživanje gradbene strukture umjetničkih djela (platna, nosioca, podloga slikanih slojeva, lakova...), konzervatorsko-restauratorska struka unijela u klasičnu povijest umjetnosti kao vrijedan doprinos poznavanja likovnih djela te su u posljednjih tridesetak godina i u metodologiji klasične povijest ...
Miroslav Kraljević: Autoportret s psom. - 1910. - Moderna galerija Zagreb; 776.
Predmeti vezani uz temu