Fotografija u Slavoniji, Baranji i Srijemu
U Hrvatskoj se fotografija pojavila u „romantičarsko-predrevolucionarnom“ zamahu hrvatskog narodnog preporoda. Njezinoj brzoj recepciji pogodovao je nagli razvoj i jačanje građanske klase među kojom je dotada portretna minijatura bila vrlo omiljena. Kako su prvi fotografi potjecali uglavnom iz redova slikara, njihovi radovi predstavljaju prijelaz od minijature prema fotografiji, ali i obratno, s obzirom na pretenzije. Uglavnom su to dagerotipije, kalotipije i ambrotipije, često ručno dorađivane i kolorirane. Najstarije su sačuvane fotografije dagerotipijski i kalotipijski portreti domaćih naručitelja s kraja četrdesetih godina prošlog stoljeća, a snimili su ih putujući fotografi. Takva dva dagerotipijska portreta, vrlo lijepo i luksuzno opremljena u ornamentirane kožne spremnice, iznutra obložene crvenim dekoriranim samtom, nastala su upravo u Osijeku oko 1848. (prikazuju Josipu i Emu iz osječke obitelji Gorup). Kontinuiranu povijest fotografije u Hrvatskoj može se pratiti od pojave st ...
Marin Topić: Šetač II. - digitalna fotografija. - privatno vlasništvo.
Predmeti vezani uz temu