Kasno brončano doba
Iz Belegiš I kulture u starijoj fazi kasnog brončanog doba na područjima istočne Slavonije i Srijema izrasta Belegiš II kultura. Najbrojniji su nalazi keramike koji su zadržali iste oblike posuda i zone ukrašavanja, samo se promijenila tehnika ukrašavanja. U istraživanjima naselja Belegiš II kulture, osim ostataka kuća, otkrivene su i veće poluzemunice koje su vjerojatno predstavljale radne prostore (Osijek-Tvrđa). Mrtve su spaljivali s nošnjom, čije su ostatke potom polagali u velike lonce s funkcijom urne.

Područje zapadno od Belegiš II kulture tijekom kasnog brončanog doba (1300.- 800. god. pr. Kr.) obilježila je kultura polja sa žarama. Riječ je o kulturnom fenomenu koji karakteriziraju paljevinski način pokopa i osobiti keramički oblici. S obzirom na to da je taj kulturni fenomen bio raširen na velikom prostoru srednje Europe, unutar kulture postoje bojne skupine definirane prema razlikama u načinu pokapanja i keramičkim oblicima.

Na početku k
...
Pojasna ploča. - kasno brončano doba, kultura polja sa žarama. - Kapelna - Sređanci. - Muzej Slavonije Osijek; 7884.
Predmeti vezani uz temu