Rana antika
Rimljani su, osvojivši pojedine krajeve, poseban prioritet davali gradnji cesta, a osvajanje Panonije trebalo je omogućiti preko dolina Save i Drave siguran prolaz do posjeda na istočnom Balkanu, Maloj Aziji, Siriji... Ceste su ponajprije omogućivale brže kretanje vojske i njenu bolju opskrbljenost, a poslije i razvoj trgovine i prijevoz različitih sirovina iz pojedinih dijelova Carstva. Uz ceste su nastajala naselja, a uz raskrižja su se gradili glavni rimski gradovi. Za vrijeme flavijevaca, osobito za Vespazijana (69. - 79.), više se tražio oslonac u domorodačkom stanovništvu, peregrinima, što je rezultiralo i aktivnijom romanizacijom i urbanizacijom stvarajući peregrinske civitates u municipije. Za vrijeme Hadrijana (117. - 138.) mnoga su naselja dobila status municipija, pa tako nastaje Municipium lasorum Aquae Belissae (Daruvar) kao plemensko središte, zatim Municipium Aelium Cibalie (Vinkovci) na području Breuka, gdje su rođena dva rimska cara - Valentinijan i Valen ...
Brončana statua rimskog vojnika. - 2. st. - Gradski muzej Vinkovci; A-2009.
Rana antika
Vojska
Keramika
Metalni predmeti
Staklo, poludrago kamenje i kost
Kamena plastika