Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. Tematske cjeline
Barokno kiparstvo
Slavonija je sa Srijemom i Baranjom u umjetničkom pogledu pripadala sferi Srednje Europe poput svih ostalih dijelova sjeverne Hrvatske, jer to prostrano područje ima svoje specifičnosti uzrokovane geografskim položajem i povijesnim okolnostima. Dugotrajna turska vladavina mnogo je toga uništila, a svakako nije pogodovala razvoju crkvene umjetnosti u suvremenim stilskim oblicima. Tako je 17. stoljeće sa svojim dominantnim stilom – manirizmom – u Slavoniji jedva ostavilo poneki trag pa se barokno kiparstvo na tom području javlja tek nakon oslobođenja od Turaka, takoreći bez pripremne faze manirizma koja je u ostalim dijelovima sjeverne Hrvatske igrala tako važnu ulogu. Treba istaknuti da između zapadnih dijelova Slavonije i njezine istočne regije postoje znatne razlike, koje su kod baroknih spomenika kiparstva u drvu i kamenu uzrokovane time da se zapadna Slavonija prilikom izbora kipara, obraćala Zagrebu i Varaždinu ili slovenskoj i austrijskoj Štajerskoj, dok se u istočnim dijelovima S ...
Marija s djetetom. - posljednja četvrtina 17. stoljeća. - Graz (?). - Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova, Vukovar.
Predmeti vezani uz temu