Lasinjska kultura
Na podlozi kasne sopotske i lenđelske kulture mirnim putem se formirala lasinjska kultura. Premda predstavnik eneolitika, ta je kultura po načinu života ostala vjerna tradicijama kasnoga neolitika. Ime je dobila po mjestu Lasinje na rijeci Kupi. Tu kulturnu pojavu okvirno možemo smjestiti od 4200. do 3800 g. pr. Kr. Izvan granica današnje Hrvatske lasinjska kultura protezala se i u posavskom dijelu sjeverne Bosne, Vojvodini, Sloveniji, Austriji te Mađarskoj. Pri odabiru lokacija za podizanje naselja prednost su davali prirodnim uzvišenjima u blizini izvora, odnosno brežuljcima na čijim su zaravnatim terasama gradili nastambe. Donedavno se smatralo da lasinjska kultura nije poznavala metal (bakar) te da su nositelji te kulture živjeli jedino u ukopanim jamskim objektima. Međutim, novim su zaštitnim istraživanjima oko Đakova i Osijeka ustanovljeni metalni nalazi (uglavnom bakrena šila) te tragovi nadzemnih objekata. Riječ je o pravokutnim, dugim građevinama, s po jednom ili dvjema pros ...
Figura psa. - lasinjska kultura. - Jasenaš, lokalitet Veliki Cimer. - Gradski muzej Virovitica; 306.
Predmeti vezani uz temu