Umjetnička glazba Slavonije, Baranje i Srijema
Kao što su glazbeni život u Slavoniji, Baranji i Srijemu razvijali i potpomagali pristigli glazbenici iz drugih sredina (vojni i crkveni glazbenici, mahom češki, ali i iz drugih zemalja), niz istaknutih glazbenika s tog područja ostvarilo je priznanje i slavu izvan lokalnih okvira pa i izvan domovine. Prije svega to se odnosi na violinista Franju Krežmu i njegovu sestru, pijanisticu Anku Barbot, skladatelje Srećka Albinija, Dragutina Turanyja, Marka Tajčevića, Milka Kelemena, Davorina Kempfa, ali i na violinista Louisa Kohna-Svećenskog i Zlatka Topolskog, osječku pijanisticu i skladateljicu Aloysiju (Slavku) Atanasijević, skladatelja i melografa Stjepana Stepanova, pijaniste Darka Lukića i Melitu Lorković i njezina brata, skladatelja Mladena Pozajića iz Županje, pjevačicu Vilmu Nožinić iz Požege, pjevačke pedagoge Ankicu Opolski i Lava Vrbanića te mnoge druge; iz Belišća potječe i Sigmund Romberg, autor popularnih američkih opereta međuratnog razdoblja. Valja spomenuti i glazbenike koj ...
Liber cantus p. Philippi a Capusvar (Koralna knjiga Filipa Vlahovića iz Kapušvara). - 1737. - Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog, Našice.
Umjetnička i crkvena glazba
Umjetnička glazba
Crkvena glazba
Dragutin pl. Turanyi
F. Krežma i A. Barbot-Krežma
Dora Pejačević
Milko Kelemen