Glazbena praksa i reprezentativna glazbena baština
Tragom istraživačkih pristupa i istraživača koji su pisali o tradicijskoj glazbi Slavonije, Baranje i Srijema bitnom je njezinom značajkom tzv. pjevanje na bas. Riječ je o vrsti dvoglasja, rjeđe troglasja, kod koje se dionice kreću u paralelnom tercnom pomaku ili prateća dionica ima karakteristike bordunske pratnje, a na završecima se glazbenih cjelina javlja dvoglasje čiste kvinte. Pjesmu započinje i dalje vodi samo jedan pjevač ili pjevačica (počimalja), dok skupina pjevača (najčešće manja) izvodi prateću dionicu. Osim navedenog, pojedini autori ističu glasno i grleno pjevanje prateće dionice, polagan, otegnut način izvođenja, bogato ukrašavanje (cifranje) vodeće dionice (tj. ornamentiranje melodije ukrasnim tonovima, glissandima, melizmima...), formalnu preglednost, pretežno asimetrični deseterački ili osmerački stih. Nije, dakle, riječ tek o vrsti višeglasja, nego o najopćenitijemu, dominantnome tradicijskom stilskom modelu kojim se na području regije oblikuju različiti glazbeni sa ...
Pavao Trepović: Gusle. - 1830. - Prnjavor. - Etnografski muzej u Zagrebu, 416-a-b.
Predmeti vezani uz temu