Tradicijsko gospodarstvo i rukotvorstvo
Na prijelazu 17. u 18. stoljeće najveći dio svojih egzistencijalnih potreba tradicijsko je društvo moglo osigurati preko domaćinstva, a ono što sama obitelj nije mogla proizvesti, nabavljala je razmjenom. Povratkom pod austrijsku vlast obilježja autarkije postupno slabe, a raste uloga novca i trgovine.

Osnovne su grane tradicijskoga gospodarstva bile poljodjelstvo i stočarstvo, a njihova se važnost tijekom vremena izmjenjivala. Dok se u 18. st., osim svinja i peradi, uglavnom držala radna stoka i to samo onoliko koliko je bilo potrebnom za obradu zemlje, već u drugoj polovici 19. st. stoka se uzgaja i za prodaju, što se odrazilo i na poljodjelstvo. Na tehnološkom nivou koji je zahtijevao težak fizički rad i velik broj radnika egzistencijalne potrebe moglo je ponajbolje zadovoljiti društvo organizirano u tzv. obiteljske zadruge, prema drevnom slavenskom obrascu. Uz vodene površine razvijeni su različiti oblici ribolova, a uređenih vlastelinskih ribnjaka bilo je već u 18
...
Gospodarstvo i rukotvorstvo
Poljodjeljstvo
Stočarstvo
Vinogradarstvo
Ribarstvo
Lončarstvo
Slavonske tikvice
Tikvičarska soba Ivakić
Krpane ponjave