Povijest Slavonije, Baranje i Srijema na starim zemljopisnim kartama
Povijest međurječja – zemlje između Drave na sjeveru, Save na jugu i Dunava na istoku – od antike do danas svjedoči o značajnoj geopolitičkoj i gospodarskoj ulozi toga dijela Panonije u širem srednjoeuropskom kontekstu. Bogat životni prostor omeđen riječnim limesom stoljećima je bio poprištem sukoba, ratova, kompleksnih kulturnih interakcija te etničkih i jezičnih preslojavanja i utjecaja.

U osvit 16. stoljeća, ugarsko-hrvatska državna zajednica bila je zahvaćena teškom političkom krizom koja je nakon osvajačkog pohoda Osmanlija uzrokovala njezin slom te su bitno bile oslabljene političke i kulturne poveznice Slavonije s kršćanskim zapadom U to su doba vodeći kartografi, graveri i nakladnici karata bili stranci, a zbog dugotrajne osmanske vlasti nove su terenske spoznaje o izgubljenom području bile veoma rijetke. Stoga se kartiranje današnje Slavonije od polovice 16. do duboko u 17. st. uglavnom svodilo na repreoduciranje, „preuzimanje“, prilagođavanje ili minimalno d
...
Abraham Ortelius: Slavonija u starom vijeku - PANNONIAE, ET ILLYRICI VETERIS TABVLA.- .- Abraham Ortelius: Antwerpen, 1590.- 1 zemljopisna karta: bakrorez u boji; 46×35,5 cm, 54×41 cm (okvir karte) Hrvatski državni arhiv; KZ, A.II.1
Predmeti vezani uz temu