Srednjovjekovne isprave i povijesno gradivo
Od trenutka u kojem nam vrela počinju svjedočiti o postojanju plemstva u Slavoniji, ona nam pričaju i o plemićkim rodovima. Štoviše, ti su rodovi u to vrijeme temeljna zajednica s kojom se pojedinac identificira, ali i osnovni način organiziranja plemstva. Kada se javljaju u vrelima, plemićki su rodovi u Slavoniji već organizirani po agnatskom principu, tj. pripadnost pojedinca nakomu od njih određivala se srodstvom u muškoj silaznoj liniji. Otac je bio taj po kome je sin baštinio svoj položaj u društvu i svoje posjede. Tijekom cijelog srednjeg vijeka, rodovi ostaju organizirani po agnatskom principu, ali vremenom dolazi do promjena u njihovoj strukturi te možemo uočiti nekoliko razvojnih faza kroz koje su prošli. U prvoj se fazi pripadnici plemićkog roda pri identifikaciji u ispravama pozivaju na začetnika svoje loze. Kasnije, s osamostaljivanjem pojedinih grana plemićkih rodova, temelj veze među njihovim članovima umjesto krvnog srodstva postupno postaje zajedničko vlasništvo nad pos ...
Kralj Vladislav II. Jagelović potvrđuje plemstvu Kraljevine Slavonije stari znamen plemstva dodjeljujući im novi grb. - 8. prosinca 1496. - Budim. - Hrvatski državni arhiv; 2, br. 70.
Predmeti vezani uz temu