Katolička obnova i crkvena kultura u Slavoniji
U zapuštenu Slavoniju poslije poraza Osmanlija vrlo su brzo stigli katolički redovnici i svećenici kako bi počeli obnavljati razrušene i podizati nove crkve i samostane. Nakon oslobođenja katolička je obnova u Slavoniji i Srijemu imala potporu habsburških vlasti i protureformacijski usmjerenih careva Leopolda I., Karla VI. i Marije Terezije. Prijepori oko biskupske jurisdikcije u Slavoniji i Srijemu razriješili su se krajem 17. i početkom 18. stoljeća utvrđivanjem granice između Zagrebačke i Bosanske (Đakovačke) biskupije, povratkom srijemskog biskupa u Srijem. Takva zamršena dijecezanska situacija pojednostavila se i ustalila poslije 1773., kada su kanonski ujedinjene Bosansko-đakovačka i Srijemska biskupija. Ujedinjenoj biskupiji pridruženi su pojedini dijelovi Zagrebačke (Brodsko Posavlje) i Pečuške biskupije (vukovarsko-vinkovačko područje) te grad Osijek.

Stvarni nositelji pastoralne obnove u Slavoniji tijekom većeg dijela 18. stoljeća bili su uglavnom franjevci.
...
Baldassare d'Anna: Marija s Djetetom, sv. Katarinom i sv. Antunom. - oko 1611. - Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, Kutjevo.
Katolička obnova
Barokno slikarstvo
Barokno kiparstvo
Portreti đakovačkih biskupa
Liturgijska oprema i devocionalije
Rukopisi i kronike