Keramika, pećnjaci
Na svim istraživanim kasnosrednjovjekovnim lokalitetima pronađena je velika količina svakodnevne keramike i neukrašenih pećnjaka. Brojni su nalazi alata konjske (žvale, potkove, ukrasi) i vojničke opreme (dijelovi oklopa, ostruge, stremeni, hladno i vatreno oružje, dugmad...), a rjeđi su nalazi nakita, novca, ukrasnih okova i aplika, okova knjiga, svijećnjaka, pribora za jelo, katanaca i ključeva.

Fina importirana keramika (fajansa) relativno je rijetka, kao i luksuzno staklo. Nalazi pećnjaka izvrstan su pokazatelj značenja pojedinih utvrđenih građevina, njihove ekonomske i političke moći, odnosno umjetničkog ukusa. Iznimno velika količina ukrašenih pećnjaka pronađena je u Ružici gradu i u Iloku, a nekoliko lijepih ulomaka pronađeno je u Kolođvaru, Erdutu i Virovitičkoj utvrdi.

Pokraj tipološki i tehnološki jednostavnih necakljenih pećnjaka u obliku čaše ili lukovice, koji su bili dijelovi „omazanih“ glinenih peći u pomoćnim prostorima, a izrađivali su
...
Trokutasti cakljeni pećnjak s vegetabilnim motivom. - prva pol. 15. st. - Ružica grad. - Zbirka grada Orahovice.
Predmeti vezani uz temu