Historiografija i razna knjižna građa
Utemeljujući „središnju priču“ (grand narrative) hrvatske povijesti, njezini su istraživači u početku više pažnje pridavali srednjovjekovnoj Hrvatskoj i Dalmaciji, kao onom dijelu hrvatskih zemalja u kojima su vidjeli kolijevku suvremene države, nego Slavoniji čija je ranosrednjovjekovna prošlost ostala skrivena nedostatkom izvora, a ona kasnija bila uvelike obilježena djelatnošću doseljenog, dakle „stranog“ plemstva. Rijetki su bili istraživači koji su sustavno istraživali slavonsku povijest, što se, uz časne izuzetke, uglavnom svodilo na obradu različitih „crtica“. No, zahvaljujući Vjekoslavu Klaiću i Ferdi Šišiću, rođenim Slavoncima i istaknutim hrvatskim povjesničarima koji su obilježili hrvatsku historiografiju u njezinu „klasičnom razdoblju“, slavonska je povijest ipak dostojno uklopljena u njihove prikaze cjelokupne hrvatske povijesti, dok su se u svojim pojedinačnim studijama pozabavili nekim od bitnih pitanja slavonske prošlosti. U duhu vremena to su, dakako, bila uglavnom pit ...
Županija Virovitička u prošlosti / napisao Ferdinando pl. Šišić. - U Osieku : [s.n.], 1896. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Predmeti vezani uz temu