Doba osmanske vladavine - 16/17. stoljeće
Poslije Mohačke bitke u kolovozu 1526. i pogibije kralja Ludovika II. Jagelovića Hrvatska i Slavonija razilaze se u izboru kralja, jer se prva priklanja Ferdinandu Habsburgovcu, a potonja na saboru u Dubravi 1527. pristaje uz Ivana Zapolju. Posljedica su bile dinastičke borbe i krvav građanski rat koji je išao na ruku turskim osvajanjima.

Turci su do 1552. postupno zauzeli područje do Čazme, ali su se poslije poraza kod Siska (1593.) povukli na Ilovu. Tu se ustalila zapadna granica turskog osvajanja koja određuje novovjekovno poimanje “Slavonije”.

Na osvojenom prostoru Turci su ustrojili tri sandžaka: Pakrački (ili Cernički), Požeški i Srijemski sa središtem u Iloku. Kako je to bio pogranični kraj prema habsburškim zemljama, u njemu su boravile jake vojne posade organizirane u serhat, neku vrstu “vojne krajine”. Dio stanovništva, osobito u gradovima, prešao je na islam, ali je odnos prema kršćanima, osobito u kasnijem razdoblju, bio blaži nego u dr
...
Simbolički prikaz mira u Srijemskim Karlovcima 1699. - s.d. - s.l. - Hrvatski državni arhiv; 903, 1449.
Doba osmanske vladavine
Portreti vladara i grafike
Oružje
Spomen-medalje i novac
Vjerski, uporabni i ostali predmeti
Pisano gradivo osmanskog doba