Konzervacija
Kulturu života na tlu Slavonije, Baranje i Srijema, od prapovijesti pa do 13. stoljeća možemo po materijalnim nalazima pratiti samo na osnovi rezultata arheoloških istraživanja. Prve građevine koje nalazimo sačuvane na tom prostoru pripadaju korpusu romaničke arhitekture 13. i 14. stoljeća. Korpus romaničke, romaničko-gotičke i gotičke sakralne arhitekture zastupljen je ponajprije malim građevinama izvan naseljâ, uglavnom povezanima s grobljem. Crkva sv. Martina na grobljanskoj osami iznad sela Lovčića, dobro očuvana kapela sv. Martina pokraj Našica, romanička crkva sv. Marije s gotičkom dogradnjom, na groblju naselja Bapska i crkva sv. Bartola u Novim Mikanovcima s poligonalnim gotičkim svetištem i cilindričnim skošenim zvonikom, dobri su primjeri najstarijih građevina koje će sustavnim istraživanjem i konzervatorsko-restauratorskim postupcima, već obavljenima ili planiranima, ostati reprezentativni primjeri temeljnih vrijednosti slavonske sakralne baštine. Sakralne građevine gotičkih ...
Skulptura rimskog atlete (Riječni Apoksiomen). - rijeka Drava. - Arheološki muzej Osijek.
Predmeti vezani uz temu