Ilok
Antun Gustav Matoš je napisao da u vinorodnim krajevima napreduje ono što je lijepo: pjesništvo, glazba, umjetnost. Ta tvrdnja nije tek emocionalni Matošev pogled na Ilok iz susjednog, rodnog Tovarnika, jer osim poznate polemičnosti njegovih kazališnih kritika, literarnu aktualnost ima i tragedija u tri čina s prologom (i pjevanjem) “Malo pa ništa”, koju svojim dragim suvremenicima otkriva Georgij Paro u zagrebačkoj “Komediji”, 1970. Za povijest hrvatskog kazališta ključna je ličnost Julije Benešić (Ilok, 1883. – Zagreb, 1957.). Intelektualac europskih obzora, uvaženi polonist i autor nedovršenog modernog enciklopedijskog Rječnika hrvatskog književnog jezika, urednik časopisa, Harambašićevih, Matoševih i Kovačićevih sabranih djela, Benešić književnu aktivnost dopunja kazališnim radovima te prijevodima više od stotinu drama. Benešićeva prva intendatura u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu od 1921. godine, uz kraći prekid, do 1926., značila je poslije Miletića umjetnički najviše ra ...
Julije Benešić (Ilok, 1883. - Zagreb, 1957.) (fotografija) / Arhiv Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.
Predmeti vezani uz temu