Oružje (tursko doba i oslobodilački ratovi)
Tijekom stogodišnjeg rata s Osmanlijama, u prvoj polovici 16. stoljeća, srednjovjekovne županije prestaju postojati te se integriraju u sastav Osmanskog Carstva. Nakon Mohačke bitke 1526. pod vlast Osmanlija potpadaju najprije Vukovska i Srijemska županija, na čijem se području ustrojila nova upravna jedinica – Srijemski sandžak. Time je Srijemski sandžak postao prva zajednička upravno-teritorijalna cjelina bivših dviju županija na istoku Kraljevine Slavonije. Požeška županija pod Turke je pala 1537. te je osnovan Požeški sandžak. Vitovitica je bila osvojena 1552. i pripojena Požeškom sandžaku. Vlast Osmanlija održala se u Slavoniji sto i pedeset godina. Nakon neuspjele posljednje opsade Beča 1683. uslijedio je petnaestogodišnji Veliki rat za oslobođenje koji je završio mirom u Srijemskim Karlovcima 1699.

Najprimjerenija periodizacija koja se odnosi na slavonsko-srijemske prilike ne bi se previše obazirala na godine velikih bitaka ili mirovnih ugovora. Ona bi se mogla
...
Dio cijevi topa. - 1529. - Vinkovci (šira okolica). - Gradski muzej Vinkovci; P-2175.
Predmeti vezani uz temu