Stočarstvo
Stara slavenska tradicija uzgoja goveda kao isključivo radne stoke na cijelom je području Slavonije, Baranje i Srijema bila razvijena i prije i poslije promjene vlasti. Iz putopisa 18. stoljeća saznajemo da je broj grla krupne stoke bio određen količinom zemlje kojom je zadruga raspolagala. Povratkom pod austrijsku vlast cijelo ovo područje prihvaća i nove, europske standarde. Novčano gospodarstvo postupno zamjenjuje naturalno, pa seljačka gospodarstva stoku počinju uzgajati i toviti za tržište. Tehnološki napredak, poglavito prodor industrijski proizvedenog kvalitetnijeg željeznog pluga, omogućava i oranje s manje volova, pa i konjima. Iako se uzgoj konja spominje i u 18. stoljeću, oni isprva obavljaju samo lakše poslove. U pravilu je to transport, a naročito osobni prijevoz svečanim kolima u posebnim prigodama. No, već se u 19. stoljeću postupno počinju koristiti i za radove koje su do tada obavljali volovi. Uprezanje kobila počinje uobičajeno, dapače, sve se više uzgajaju zbog ždreb ...
Kepčija - pastirska čaša. - poč. 20. st. - Sibinj. - Etnografski muzej Zagreb; 2013.
Predmeti vezani uz temu