Tradicijsko ruho
Prema etnografskoj podjeli prostora, Slavonija, Baranja i Srijem pripadaju panonskom arealu s određenim tipološkim osobitostima vidljivim u tradicijskome odjevnom inventaru. U starijim slojevima ruha s arhaičnim elementima međusobna regionalna srodnost je izražajnija.

Danas na ovom prostoru razlikujemo dva tipa nošnje – starinski ili, kako ga sami nositelji baštine nazivaju, starovirski, starovinski, staroverski, starovjerski, te noviji tip. Starinski tip obilježen je panonskim i slavenskim nasljeđem, na kojem se kasnije javljaju orijentalni i stilski utjecaji. Obilježava ga bogatstvo bijeloga domaćeg platna u osnovnoj odjeći i dodatni dijelovi, od kojih su gotovo neizostavni pojas, pregača i marama, zatim razni prsluci i drugi vuneni, sukneni ili krzneni predmeti, mahom ogrtači, kabanice, kožusi i slično.

Promjene tradicijskog odijevanja značajnije su sredinom i osobito krajem 19. stoljeća, kada se počinju, uz domaće tkanje, koristiti i tvornički ma
...
Ženska svečana nošnja vezenka. - original. - početak 20. stoljeća. - Zapadni Srijem - Bapska. - Posudionica i radionica narodnih nošnji PRNN-18-01-04-001; 18-02-04-008; 18-03-04-004; 18-05-01-022; 18-06-04-004; 18-07-06-023; 18-10-04-002.
Predmeti vezani uz temu