Ostale kulture eneolitika: Bodrogkeresztúr, Salcuţza kultura, Retz-gajary...
S lasinjskom se kulturom u najistočnijem dijelu Slavonije i Srijema pojavljuju nalazi bodrogkeresztúrske i Salcuţza kulture. Takvi miješani nalazi pokazuju nam dobro populacijsku sliku eneolitika istočne Slavonije: radi se o brojnim stočarsko-nomadskim grupacijama koje su se kretale tim krajevima.

Tipičan oblik posude bodrogkeresztúrske kulture je tzv. lonac za mlijeko, s ušicama postavljenim uz sam rub posude. Iako je posebnost te kulture mnoštvo zlatnih nalaza, s prostora Hrvatske oni nisu do sada poznati.

U doba kasne lasinjske kulture pojavila se i retz-gajarska kultura. Glavno obilježje kulture jest osebujan način ukrašavanja posuđa brazdastim urezivanjem (Furchenstich). Njezini su nosioci bili lako pokretljivi stočari koji su preferirali brdovite i brežuljkaste predjele, često se naseljavajući blizu naselja nosilaca neke druge kulturne skupine. Veliko područje rasprostiranja (od rumunjskog Erdelja, Slovačke, Moravske, Austrije, Mađarske, Sloveni
...
Šalica ukrašena rovašenjem. - Retz-gajary kultura. - Hrnjevac. - Arheološki muzej u Zagrebu; P-1627.
Predmeti vezani uz temu