Pejzažno slikarstvo 19. stoljeća
Slavonija i Srijem dat će u 19. stoljeću najveće doprinose nacionalnom umjetničkom korpusu u pejzažnom slikarstvu. S Hugom Conradom von Hötzendorfom počinje ta važna dionica hrvatske devetnaestostoljetne umjetnosti, a završava s Adolfom Waldingerom. U galeriji slavonskih krajolika koju su od tridesetih godina do kraja 19. stoljeća stvarala dvojica spomenutih majstora, treba dodati neka djela još uvijek nepoznatoga autora. Riječ je o tzv. Vukovarskim pejzažima, seriji slika većega izduženoga formata naslikanim oko 1850., na kojima se prikazuju dijelovi imanja grofova Eltz u Vukovaru.

(dr.sc. Zvonko Maković)
Hugo Conrad von Hötzendorf: Slavonska šuma. - 1836. - Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; S-646.
Predmeti vezani uz temu