Likovna ostavština plemićkih obitelji
U sačuvanim obiteljskim kolekcijama najbrojniji su portreti jer kao statusni simbol tijekom 18. i 19. st. dominiraju nad ostalim slikarskim vrstama te su bili najmanje podložni mijenama. Velikaški ili plemićki portreti imali su svrhu očuvati sjećanja na pretke, što je pravi historicistički odnos prema povijesnom naslijeđu u kojem se traže i prepoznaju vrijednosti koje novoj generaciji daju željeni «kredibilitet». Kako bi iskazali svoj društveni status i ugled, članovi obitelji često posežu u njezinu prošlost i odabiru obiteljske pretke te naručuju galerije predaka kao svojevrsne oblike obiteljskog pamćenja. Gotovo cjelovito sačuvanu galeriju predaka, u kopijama, posjeduje grofovska obitelj Pejačević, koja je za obnovu svog dvorca u Našicama sredinom 19. st. naručila njezinu izradu kod uglednih ugarskih slikara. Najzanimljivija i u cijelosti sačuvana jest ona grofova Eltz; na deset tabli nastalih polovicom 18. stoljeća prikazani su zanimljivo kostimirani likovi sa štitovima na koje su a ...
Ephraim Hochhauser: Barun Petar II. Antun Hilleprand-Prandau. - oko 1750. - Galerija likovnih umjetnosti, Osijek; S-714.
Predmeti vezani uz temu