Stari katastri Slavonije, Baranje i Srijema
Zbog vojno strateških i gospodarskih razloga, carica Marija Terezija 1763. donijela je odluku o izmjeri svih zemalja u Habsburškoj Monarhiji s glavnom svrhom da se što potpunije upozna zemlja i izrade pouzdane i detaljne topografske karte. Prva državna topografska izmjera ili jozefinska izmjera (nazvana po Josipu II. u vrijeme kojega je završena), obavljena je od 1763. do 1787. za cijelu Habsburšku monarhiju. Jozefinska topografska izmjera obavljena je za civilni dio Hrvatske i Slavonije po županijama i za vojni dio po pukovnijama, u sklopu koje je izvršena i ekonomska izmjera samo za vojni dio Hrvatske i Slavonije (tzv. jozefinski katastar).

Druga topografska izmjera ili franciskanska izmjera (nazvana po caru Franji I.) obavljena je od 1806. do 1869. za cijelu Habsburšku Monarhiju. Franciskanska topografska izmjera Hrvatske, Slavonije i Vojne Krajine provedena je od 1865. do 1869. U sklopu druge topografske izmjere izvršena je i ekonomska izmjera civilnog i vojnog d
...
Vinkovci, jozefinski katastarski plan, 1780. - CARTE Von der MILITAR COMUNITAET VINKOVCZE, Worinen die Gründe Oeconomisch Individualiter aufgenohmen und ausgewiesen.- <1:3600>.- .- 2 katastarska plana: rukopis u boji; 124,3×42 cm Hrvatski državni arhiv; KZ, B.V.268
Predmeti vezani uz temu