Slavonski Brod
Za kazališnu tradiciju Slavonskog Broda od iznimne je vrijednosti predstava Judit, victrix Holofernis, kojoj latinski naslov glasi "Actio comica idiomate ilirico, producta a iuventute gymnasii Brodensis". Jedinu sačuvanu rukopisnu dramu iz Slavonije u 18. stoljeću prepisao je Andrija Antun Brlić u Osijeku između 1774. i 1780. (T. Matić), a njezinim se tvorcem smatra Tomo Tuzlić. Dramu su prikazali đaci franjevačke gimnazije na hrvatskom jeziku oko 1770., a Andrija Antun Brlić kao parvist tumačio je Juditinu sluškinju, Habramu, dok je T. Tuzlić donio Juditu. Didaskalije na latinskom jeziku upućuju na izvođenje predstave u kojoj je prema popisu likova sudjelovalo osamdesetak izvođača, a u središnjem dijelu (interludiju) pojavljuju se likovi Hanswursta i Colombine. Pojedini lokalizirani dijelovi teksta (aluzije na život u Brodu, na turske običaje i Vojnu krajinu) uspostavljaju interaktivan odnos izvođača i gledatelja, što je svojstvenost bečke, ali i slavonske inačice pučkog igrokaza. Bro ...
Slavonska Judita (kazališna knjižica). - premijera 20. siječnja.1994. - Osijek. - Arhiv Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.
Predmeti vezani uz temu