Književnost u Slavoniji na njemačkom jeziku
Među njemačkim pripovjedačima iz Osijeka, tri se posebno ističu. Najstariji među njima, Victor von Reisner, potomak je jedne od najstarijih plemenitaških obitelji u Osijeku, odrastao u slobodi čepinskih pustara i u okrilju obijesne gradske „zlatne mladeži“, te otuda jednako dobro poznavao prilike u seoskoj zabiti kao i ozračje veleposjedničkih krugova. Potonjima je posvetio više romana, koji, na žalost, umjetnički nisu osobito dojmljivi. Životnoj zbilji puno su bliže, a estetski dotjeranije njegove pripovijesti sa slavonskog sela, objedinjene u dvjema zbirkama (Mein Herrenrecht 1897. i Slavonische Dorfgeschichten 1902.). Prema vlastitom priznanju to su „domovinske i patriotske pripovijesti koje nadahnjuju srce i dušu“, pisane u dalekom Berlinu po diktatu nostalgije, ponekad i odveć sentimentalne u izravnu očitovanju ljubavi za stari kraj. Reisner je jednostavno fasciniran bujnošću života i ne može odoljeti obilju folklorističkih detalja. Pučke svatovske običaje, primjerice, opisuje na ...
Alexander Roda Roda: Pripovijesti iz Slavonije. - Zagreb, 1998. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Predmeti vezani uz temu