Industrija početkom 20. stoljeća
Tijekom 19. stoljeća raznolika i zanimljiva sredina s bogatom prošlosti, razvijao se Osijek od vrtoglavih uspona do padova i obratno. Imao je sve karakteristike slavonske metropole i jednog od važnijih središta gospodarskog, društvenog i političkog života u trojedinici s izrazitim upravnim i vojnim obilježjem. Grad nije imao samo karakteristike slavonske metropole, nego i jednog od glavnih središta gospodarske i kulturno-prosvjetne organiziranosti u tom dijelu Hrvatske. Gospodarski napredak i uspon grad je ostvario zbog svog geopolitičkog položaja te cestovnih i riječnih prometnica koje su bile glavna trasa između središnje Europe i Orijenta. Prerađivačka poduzetnička djelatnost razvijala se od sredine 19. stoljeća na temeljima i iskustvima prethodnog razdoblja, kada je u Osijeku prevladavao udio obrtničkih radionica (u sklopu cehovskog sustava udruživanja obrtnika) te prvih manufakturnih poduzeća, koji su imali bitno značenje u procesima industrijske modernizacije osječkoga građanskog ...
Kredenc, blagovaonički. - 1912. - Osijek. - tvornica Rudolf Kaiser. - Muzej Slavonije Osijek; U-2327.
Predmeti vezani uz temu