Rukopisi i kronike
Povijest franjevaca na istočnohrvatskim prostorima seže u srednji vijek, ali pisani tragovi o njihovu životu i djelovanju u tom razdoblju nisu sačuvani u postojećim samostanima i njihovim arhivima nego u onim crkvenim i svjetovnim arhivima i ustanovama u Hrvatskoj i Europi koji su imali sreću očuvanja kontinuiteta postojanja i djelovanja, ili barem sukcesije, od srednjovjekovlja do danas. Naime, srednjovjekovni su franjevački samostani u istočnoj Hrvatskoj dijelili sudbinu i samoga područja i njegovih stanovnika, njihova pada pod osmansku vlast i proživljavanja svega onoga zbog čega to područje nema lokalno sačuvanih povijesnih izvora svoga bivstvovanja i djelovanja u srednjem vijeku.

Ti franjevački samostani, stoga, u svojim arhivima posjeduju i čuvaju arhivsko gradivo tek od oslobođenja Slavonije i Srijema od osmanske vlasti i povratka franjevaca te ostaloga klera i crkvene hijerarhije na oslobođena područja (krajem 17. stoljeća), pa sve do suvremenosti. Život i djelo
...
Kronika franjevačkog samostana u Virovitici (Memorabilia Conventus Veroczensis), 1752. - 1781. - Virovitica, Franjevački samostan, Župa sv. Roka.
Predmeti vezani uz temu