Vojna krajina - 18/19 stoljeće
Pobjede u bitkama kod Sente (1697.) i Petrovaradina (1716.), u kojima se iskazao vojnički genij princa Eugena Savojskog, omogućile su Habsburškoj Monarhiji povoljno razgraničenje s Osmanlijama, utvrđeno Mirom u Požarevcu 1718. Time se ostvarila privremena ekspanzija na Balkan, a Monarhija je Beogradskim mirom 1739. svoje južne granice konačno ustalila na Savi i Dunavu.

Usporedno s razgraničenjem dvaju carstava, u Slavoniji je tekao proces unutrašnjeg razgraničenja. Slavonija i Srijem podijeljeni su na dvije administrativne cjeline: civilni Provincijal i Slavonsku vojnu krajinu, odnosno Granicu. Vojnokrajiški dio, to jest južni posavski i podunavski pojas širine jedne milje, stavljen je 1702. pod neposrednu vojnu upravu Ratnog vijeća u Grazu (poslije Dvorskog ratnog vijeća u Beču). Do 1783. Generalat Slavonske vojne krajine nalazio se u osječkoj Tvrđi, a poslije je premješten u Petrovaradin. Problem financiranja Vojne krajine habsburške su vlasti u Slavoniji riješile uspos
...
Popis čardaka (Chartacken Compagnien) u Slavonskoj vojnoj granici, prema ustroju ustanovljenom 1734. - Hrvatski državni arhiv, 430-1735-2-9
Vojna krajina
Graničari na likovnim prikazima
Utvrde: planovi i slike
Vojna oprema, simboli i oznake