Portreti vladara i grafike s prikazima bitaka
... Upoznat s dijelovima izvještaja carskih poslanika koji su bili strateški bitni, raspolažući usto i obavijestima svojih izvidnika, odlučio se Nikola Zrinski za konjanički upad (reid, raid) usred zime sve do Osijeka, da bi uništio dio Sulejmanova mosta te tako usporio povratak velikog vezira Ahmed-paše i njegove vojske u Mađarsku. U svakom pogledu bila je to vrlo smjela i pogibeljna odluka, kakvu do tada nije proveo ni jedan poznati vojskovođa. Odmah nakon završenih priprema, krenuo je Zrinski uz lijevu obalu Drave i u dva dana napao Berzence i Babócsu blizu Szigeta, prisilio tursku posadu na predaju i naredio da se mjesne utvrde razore. Od Babócse se spustio do Szigetvára, ali kako nije imao jake topničke podrške, morao je odustati od opsade. Odlazeći od Szigetvára, Zrinski je požurio do Pečuha, kamo je stigao 27. siječnja i opkolio grad. Dok je carska vojska žarila i palila pečuškim podgrađem i širom okolicom, otimajući hranu i sijeno za konje, poslao je iz Pečuha mohački sandžakbe ...
Georg Andreas Wolfgang; Martin Zimmermann: Eigendtlicher Abriß mit angehencktem kurtzen Bericht was bey der gewaltigen Brucken bey Esseckh… - 1664. Augsburg. - Muzej Slavonije Osijek; P-II-508.
Predmeti vezani uz temu