Seoba naroda i rani srednji vijek
Zauzevši 582. Sirmij (Srijemsku Mitrovicu), Avari su do kraja 6. stoljeća ovladali čitavom južnom Panonijom. Novi etnički element koji je na taj prostor nanijela avarska prevlast bili su u prvom redu njihovi nešto pitomiji istočnoeuropski saveznici i podanici Slaveni. Istodobno se na šire područje istočnojadranskog zaleđa tada naseljavaju Hrvati.

Od pada Sirmija u ruke Avara (582.), Panonija uglavnom nestaje s obzora tadašnjeg pismenog svijeta sve do potkraj 8. stoljeća. Arheološki nalazi jedini nam mogu donekle rasvijetliti prilike u međurječju Save i Drave tijekom dvaju “tamnih” avarskih stoljeća. Na europsku povijesnu pozornicu Panonija se vraća zahvaljujući ratnim pohodima kojima je 791.-803. franačka država Karla Velikog srušila avarski kaganat i zamijenila ga svojom prevlašću nad slavenskim kneževinama. Ipak, 9. stoljeće u međurječju Drave i Save obilježeno je borbom za prevlast između Franaka i Bugara, čiji su kanovi tada vladali širokim prostorima oko donjeg D
...
Opeka s natpisom. - druga pol. 6. st. - Srijemska Mitrovica. - Arheološki muzej u Zagrebu; 3403.
Seoba naroda i rani srednji vijek
Huni
Istočni Goti (Ostrogoti)
Gepidi
Langobardi
Slaveni
Avari
Bjelobrdska kultura