Franjo Krežma i Anka Barbot-Krežma
Svoj violinistički repertoar, bitno obilježen Paganinijevim virtuoznim skladbama i paganinijevskim bravurama u djelima Vieuxtempsa, Wieniawskog, Raffa, Spohra, Brucha i drugih, Krežma je često dopunjavao Beethovenovim i Mozartovim skladbama, a na programima su se našla i djela domaćih autora, poput Ivana Zajca, učitelja Eisenhutha pa i vlastita. Krežmine sačuvane skladbe nisu nastale samo za violinu: skladao je violinski koncert i dvadesetak skladbi za violinu i klavir, šest za violinu i orkestar, ali i komorne i orkestralne skladbe (simfonija i uvertire) te pedesetak popjevaka za glas i klavir. Od stotinjak kompozicija dvadesetak mu je skladbi objavljeno još za života i neposredno nakon smrti u Zagrebu, Ljubljani, Beču, Osijeku i na Sušaku. U karakterističan bravurozan romantičarski stil spretno je umetao popularne teme (ili ih je varirao ili pak rabio kao polazište za fantazije i romance), a posebno narodne melodije, tako da mu je Franjo Kuhač još u Berlin slao melodije iz svoje zbir ...
J. Krakowszky: Franjo i Anka Krežma kao polaznici konzervatorija u Beču. - između 1871. i 1875. - Hrvatski glazbeni zavod.
Predmeti vezani uz temu