Kalendari
Valja naglasiti i pučku popularnu literaturu koju su pokrenuli slavonski i podunavski franjevci. Najkasnije 1734. osječki je i zatim budimski profesor teologije Stjepan Vilov pokrenuo pučki kalendar. Bila je to korisna knjižica koja je višestruko mogla poslužiti kućanstvu i, što je vrlo važno, pisana na zabavan način. Prvi poznati kalendar sastavio je i dao tiskati Stjepan Vilov 1734. u Budimu. 1746. predao je Vilov uređivanje kalendara Emeriku Paviću. Nije isključeno da je i u Osijeku izlazio sličan kalendar jer se spominje da je 1743. i 1744. ilirski kalendar uređivao i Đuro Rapić i zatim ga predao na brigu Jerolimu Lipovčiću (1745. – 1755.). Uz spomenute, svakako su kalendare uređivali i Marijan Lanosović (1778. – 1786.) i Aleksandar Tomiković (1793. – 1817.).

(Izvor teksta: Hoško, Franjo Emanuel. Vjerska, prosvjetna i kulturna misija franjevaca. // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije : Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27. travnja - 2. kolovoz
...
Adam Filipović: Novi i stari kalendar slavonski za prosto godishte 1825. - Osijek. - Muzej Slavonije Osijek; OB 279.
Predmeti vezani uz temu